BENDING

Bending:

Voordat U een bending in uw materiaal laat zetten is het zaak om te bepalen wat het doel van deze bending is. Het idee achter een kromming of bending is het raakvlak van het ijzer waarmee u het ijs raakt vergroten waardoor u in de bocht meer druk kunt houden en minder snel weg breekt op hoge snelheden. Door dit grotere raakvlak is het mogelijk om meer vermogen te leveren in de bochten. Dit raakvlak is afhankelijk van de sterkte van uw ronding en de hoek van uw schaats met het ijs en is te beïnvloeden door uw schaatsen te benden. Door de bending zal uw rechter schaats op het rechte eind beter insturen wat u ook op het rechte eind een hoger vermogen oplevert.

Het benden van langebaanschaatsen is een zeer precies werk en komt op duizendste van een millimeter nauwkeurig. Een goede begeleiding en regelmatige controle is een absolute noodzaak.

Van zelfsprekend bieden wij deze professionele ondersteuning aan.

Te veel bending:

Wanneer de snelheid hoger- en de hoek van het ijzer ten opzichte van het ijs kleiner wordt loopt U het risico dat het ijzer op twee plaatsen het ijs raakt. Op dat moment zal een schaats niet kunnen sturen en alleen maar rechtuit kunnen glijden wat juist averechts werkt.

Het zetten van een bending is een uiterst precies werk, moet worden afgesteld op de ronding en de maximale snelheid van de schaatser. Tijdens het zetten van een bending werken we met meet apparatuur die waarden ter grootte van duizendste van millimeters meet.

Natuurijs:

Schaatsen voor natuurijs worden ook gebend. Natuurlijk niet met als doelstelling een betere bocht te schaatsen. We buigen die schaatsen beide zo dat U op het rechte eind de optimale sturing hebt (beide na binnen gebend) om gemakkelijker zijwaarts af te kunnen blijven zetten.

Wij kunnen U begeleiden bij het zoeken naar een juiste bending en deze voor U in de schaatsen zetten. Het buigen is een uiterst precies handwerk en vergt de nodige tijd. Een nieuwe bending zetten kost per schaats al snel een uur.
De noodzakelijke na controle is gratis.